STARTPAGINA

. . . . Deze website heeft een nieuwe opzet gekregen en is nog in bewerking . . . . We hopen dat u zich ook op de nieuwe site thuis zult voelen . . . .

 

. . . . . . EXCUSES VOOR DE OVERLAST . . . . . .

LAATSTE NIEUWS

 

NIEUWE

VOORSTELLINGEN

In het komende winterseizoen wordt het toneelstuk over het leven en werken van Anne Zernike opnieuw opgevoerd.

Zie ook de pagina ACTUALITEIT.

Meer informatie te verkrijgen via het zenden van een e-mail naar info@annezernike.nl

 

 

FROUKJE PITSTRA PROMOVEERT OP ANNE ZERNIKE

Op 3 juli 2014 is Froukje Pitstra gepromoveerd op "Ontelbare enkelvouden. Dr. Anne Mankes-Zernike (1887-1972) een biografie".

 

 

BOEK OVER TONEELSTUK

ANNE ZERNIKE

Op 22 juni 2014 is het boek

"Anne Zernike - het toneelstuk, beelden en verhalen" verschenen.

Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven door Sikke en Korneel Roosma - de Vries en kost bij toezending € 19,50 en is te bestellen via info@annezernike.nl

 

 

SOLO-TONEEL

ANNE ZERNIKE

In het kader van het 100-jarig jubileum is in 2011 een toneelstuk geschreven door Korneel Roosma - de Vries. Zij was tot 1 juli 2014 doopsgezind voorganger in de gemeente Holwerd Blija Ternaard. Informatie over eventuele boekingen kunnen worden aangevraagd via het sturen van een e-mail naar info@annezernike.nl

anne zernike beeldmerk

ANNE ZERNIKE:

DE EERSTE VROUWELIJKE PREDIKANT

OP DE PREEKSTOEL

 

Op 5 november 2011 was het 100 jaar geleden dat Anne Zernike werd bevestigd in het ambt van voorganger in de Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke predikante die een functie vervulde in een kerkelijke gemeente in Nederland. De Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe is binnen de Doopsgezinde Broederschap een zelfstandige gemeente. De huidige voorganger is ds. Christine Schlette.

 

Bovenknijpe ligt ca. 5 kilometer oostelijk van Heerenveen. Het maakt nu deel uit van het dorp De Knipe en is onderdeel van de burgerlijke gemeente Heerenveen.

 

Op deze website wordt onder meer aandacht gegeven aan:

  • Haar leven en werken in Amsterdam, Bovenknijpe, Eerbeek en Rotterdam. Daarin ondermeer aandacht voor haar positie als vrouw binnen de kerkelijke gemeenschap van Nederland in die periode.

 

  • Herinneringen van en over haar. Enerzijds in de vorm van haar eigen biografie "Een vrouw in het wondere ambt". En over haar in talloze andere geschriften die de afgelopen tijden over haar zijn verschenen. Tevens aandacht voor de positie van Anne Zernike in het mnaatschappelijk leven.

 

  • Haar relatie met de schilder Jan Mankes, haar echtgenoot, waarmee ze slechts een aantal jaren kon samenwonen. Jan Mankes stierf na 5 jaren huwelijk al in 1920, Anne achterlatend met hun enig kind Beint.

 

  • En last-but-not-least de aandacht voor Anne Zernike in de laatste jaren. Daaruit blijkt onder meer de actualiteit van Anne Zernike.
  • Met daarin aandacht voor de belangrijkste publicatie in de afgelopen tijd: de biografie over Anne Zernike, geschreven door Froukje Pitstra. Zij is op 3 juli 2014 gepromoveerd op "Ontelbare enkelvouden. Dr. Anne Mankes-Zernike (1887-1972) een biografie".
  • En uiteraard over het succesvolle toneelstuk "Anne Zernike - een vrouw in het wondere ambt" dat geschreven is door Korneel Roosma - de Vries. Zij heeft samen met haar echtgenoot Sikke Roosma dit stuk in de periode 2011 - 2012 in totaal 37 keer opgevoerd.
  • En tevens aandacht voor verwijzingen naar enkele bijzondere documenten en websites, waarin publicaties en achtergrondinformatie is opgenomen over het leven en werken van Anne Zernike.
logo Anne Zernike Fund

ANNE ZERNIKE FUND

 

In het jaar 2008 tijdens het Mennonite World Congres ligt de oorsprong van het huidge Anne Zernike Fonda (FUND). Daar vertelden de Nederlandse vrouwen over Anne Zernike, die in 1911 afstudeerde aan het Doopsgezind Seminarium en in november 1911 als eerste vrouwelijke predikant in Nederland werd aangesteld in de doopsgezinde gemeente in het Friese Bovenknijpe.

 

Vrouwelijke theologen vanuit vele windstreken reageerden verrast en positief op deze informatie.

 

In vele broederschappen is nog geen ruimte voor een vrouw in het ambt, alhoewel daar vele vrouwen dezelfde studie theologie afronden en dezelfde diploma’s halen als mannen.In Nederland, waar vele vrouwen voorganger zijn in een gemeente, is de afgelopen tijd gewerkt aan een initiatief om vrouwen te bemoedigen in hun theologiestudie en gemeenten een erkenning te geven, als zij een vrouw in het ambt hebben aangesteld. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van het Anne Zernike Fonds. Dit fonds wordt officieel gepresenteerd op zondag 6 november 2011 in de Vermaning van De Knipe. Ook wordt de eerste Anne Zernike Award uitgereikt.

 

De doelstelling van het 'Anne Zernike Fund is:

  • het wereldwijd ondersteunen van vrouwelijke theologen in sociaal maatschappelijk opzicht teneinde een volwaardige aanstelling te bereiken in een gemeente;
  • het wereldwijd toekennen van de Anne Zernike Award aan gemeenten die een vrouw in het ambt beroepen (hebben).

 

Het Anne Zernike Fonds is ondergebracht bij Doopsgezind Wereldwerk en kent een zelfstandig bestuur.

 

Zie de volgende LINK

still uit Fryslan Dok Anne Zernike

FRYSLÂN-DOK

 

Vrijdag 24 februari 2012 ging de door Omrop Fryslân gemaakte documentaire over Anne Zernike in première bij TRESOAR.

Zondag 26 februari was de eerste uitzending op Nederland 2 om 15.30 uur en later op Omrop Fryslân vanaf 17.00 uur elk uur op het hele uur.

 

Hier een LINK naar de documentaire, die gemaakt is door Annet Huisman van Omrop Fryslân. Een ingetogen document!

omslag boek Ontelbare enkelvouden Froukje Pitstra

PROMOTIE FROUKJE PITSTRA

 

Op 3 juli 2014 heeft de promotie plaatsgevonden van Froukje Pitstra. Zij schrijft daarover het volgende.

 

Anne Zernike (1887-1972) leefde in de tumultueuze eerste helft van de twintigste eeuw. Een tijd waarin ze uitgroeide tot een publiek figuur, als eerste Nederlandse predikante (in de doopsgezinde gemeente Bovenknijpe). In deze biografie worden vele facetten van haar rijke, complexe leven opgeroepen en beschreven: haar liefde voor de kunsten, haar opvatting over het predikantschap van vrouwen en over de vrouwenbeweging, haar worsteling met het pacifisme en haar radicale opvattingen over vrijzinnigheid en geloof. Anne Zernike bewoog zich over alle ‘verzuilde’ verbanden heen in verschillende politieke en maatschappelijke stromingen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen of heeft u aanvullingen en/of verbeteringen voor deze website: verstuur uw bericht aan info@annezernike.nl

 

Copyright © All Rights Reserved

© www.annezernike.nl