Activiteiten in 2011 en 2012

 

 

In de onderstaande tabel zijn de bekende activiteiten opgenomen waarin aandacht is voor de vrouw die 100 jaar geleden geschiedenis heeft geschreven. Een belangrijk deel wordt gevormd door de speellijst van het solotoneel van Korneel Roosma - de Vries over Anne Zernike.

 

datum

plaats

locatie

activiteit

aanvang

contact en info

6 maart

Hoorn

Vermaning

dienst rond Anne Zernike in

kader van Internationale Vrouwendag (8 maart)

10.00 uur

 Foreestenhuis, Hoorn

6 maart tot 19 maart

Zwolle

Vermaning

tentoonstelling

"1000 Vredesvrouwen"

rond de pacifiste Anne Zernike

13-16 uur

 Wolweverstraat 9 Zwolle

6 april

Groningen

RUG

studiedag over mogelijke verschillen in werkwijze van  mannelijke of vrouwelijke voorgangers

10.30 uur

 faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen

(kosten € 45)

15 april

De Knipe

Vermaning

plaatselijke toneelvereniging:

stuk Anne Zernike

19.30 uur

 DG Bovenknijpe

16 april

De Knipe

Vermaning

plaatselijke toneelvereniging:

stuk Anne Zernike

19.30 uur

idem

zomer 2011

De Knipe

Vermaning

fototentoonstelling  

Anne Zernike

elke zaterdag vanaf 13.30 uur

info: 0513-688818

 

zie verslag in Friesch Dagblad

en in

Reformatorisch Dagblad

25 september

Holwerd

Vermaning

Stasjonwei 3

PREMIERE 

solotoneel

Korneel Roosma - de Vries

15.00 uur

DG Holwerd

incl. koffie/thee

na afloop hapje en drankje

8 oktober

Amsterdam

Singelkerk

Najaarsbijeenkomst

Doopsgezind Historische Kring (DHK)

 

Zie HIER voor het programma

10.30 uur

In samenwerking met de Vereniging Nederdlandse Kerkgeschiedenis (VNK) is een bundel gemaakt over 100 jaar vrouwen op de kansel 1911-2011.

9 oktober

Leeuwarden

Vermaning

Wirdumerdijk

solotoneel

Korneel Roosma - de Vries

15.00 uur

DG Leeuwarden

entree: gratis

incl. koffie, thee of fris

11 oktober

Amsterdam

Singelkerk

Singel 452

Mennomaal met lezing over Anne Zernike gevolgd door solotoneel Korneel Roosma - de Vries

Mennomaal

18.00 uur

toneel

20.00 uur

VDG Amsterdam

gratis entree

13 oktober

Stiens

cultureel centrum

"DE SKALM" 

idem

inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee

aanvang:

20.00 uur

DG Stiens

entree: gratis

na afloop vrijwillige bijdrage

16 oktober

Uithuizen

Vermaning

idem

15.00 uur

DG Noordwest-Groningen

entree: gratis

info: 0595-433477

21 oktober

Broek op Langedijk

Vermaning

Dorpsstraat

idem

19.30 uur

DG Broek op Langedijk

entree: gratis

+ vrijwillige bijdrage

24 oktober

Drachten

Vermaning

idem

20.00 uur

DG Drachten

kaarten bestellen via

0512-382104 (Wouda)

4 november

De Rijp

Vermaning

idem

20.00 uur

DG De Rijp

na afloop vrijwillige bijdrage

open vanaf 19.30 uur

5 november

De Knipe

Vermaning

studiedag over

Anne Zernike

en vrouwen in het ambt

10.00 uur

NIET OPENBAAR TOEGANKELIJK

zie de vooraankondiging

5 november

De Knipe

Vermaning

solotoneel

Korneel Roosma - de Vries

14.15 uur

NIET OPENBAAR TOEGANKELIJK

onderdeel studiedag

zie de vooraankondiging

6 november

De Knipe

Vermaning

kerkdienst van/door de Doopsgezinde gemeente Bovenknijpe

(uitzending via

IKON-RADIO)

09.30 uur

DG Bovenknijpe

6 november

De Knipe

Vermaning

korte herdenking over 100 jaar Anne Zernike als eerste vrouwelijke predikant +

introductie

Anne Zernike-fonds

13.00 uur

ADS / FDS / DG Bovenknijpe

10 november

Joure

Vermaning

solotoneel

Korneel Roosma - de Vries

20.00 uur

DG Joure

entree: gratis

na afloop vrijwillige bijdrage

kaarten via: 0513-418909

13 november

 Bussum

Vermaning

Wladimirlaan

idem

15.00 uur

DG Bussum-Naarden

entree

de opbrengst is voor het Anne Zernikefonds

17 november

 Amersfoort

Johanneskerk
Westsingel 30

conferentie

Annie Mankes-Zernike

als cultuurtheologe

14.00 - 17.00 uur

voor meer informatie zie de volgende LINK

18 november

Arnhem

Waalse Kerk Gasthuisstr. 1

6811BS Arnhem.

solotoneel

Korneel Roosma - de Vries

20.00 uur

DG Arnhem

25 november

Wolvega

Vermaning

idem

19.30 uur

DG Wolvega

27 november

Gouda

sociëteit Concordia Westhaven 27

Gouda

idem

15.00 uur

VVP - Zuid Holland

2012

 

vrijdag

20 januari

Haarlem

Vermaning

solotoneel

Korneel Roosma - de Vries

20.00 uur DG Haarlem

donderdag

2 februari

Leeuwarden

Tresoar

idem

13.30 uur

incl. rondleiding doopsgezinde tentoonstelling "Menno!"

en inleiding drs. Froukje Pitstra

opgeven via deze link

zondag

5 februari

Utrecht

Vermaning

idem

10.00 uur

DG Utrecht

onderdeel van de dienst

donderdag

9 februari

Nijmegen

Vermaning

idem

19.45 uur

DG Nijmegen

donderdag

16 februari

Haren (Gr.)

Vermaning

idem

20.00 uur

DG Haren

zondag

19 februari

Oosterwolde (Frl.)

PKN-kerk

(Dorpskerk)

idem

15.00 uur

Werkgroep activiteiten dorpskerk en doopsgezinde kring Oosterwolde

entree gratis

na afloop vrijwillige bijdrage

donderdag

23 februari

Veenwouden

Vermaning

idem

20.00 uur

DG Veenwouden

 

De voorstelling is nagenoeg uitverkocht

zondag

26 februari

Nederland 2

Omrop Fryslân

Omrop Fryslân

Fryslân DOK

televisieprogramma over leven van Anne Zernike

Ned.2 - 15.30

Omrop - 17.00

TELEVISIEPROGRAMMA

zie ook de LINK naar deze documentaire

donderdag

1 maart

Leeuwarden

Tresoar

solotoneel Kormeel Roosma - de Vries

13.30 uur

incl. rondleiding doopsgezinde tentoonstelling "Menno!"

en inleiding drs. Froukje Pitstra

opgeven via deze link

zondag

4 maart

Leiden

Lokhorstkerk

idem

14.00 uur

DG Leiden

entree: gratis

na afloop vrijwillige bijdrage

donderdag

8 maart

IJlst Mauritiuskerk

idem

20.00 uur

PKN-gemeente IJlst

info: 0515-531632

vrijdag

9 maart

Stiens De Skalm

idem

20.00 uur

organisatie

St. Welzijn Middelsee

kaarten bestellen via

058-2575220

voorverkoop € 5.- 

aan de zaal € 7,50

vrijdag

16 maart

Den Haag

Vermaning

idem

20.00 uur

DG Den Haag

zondag

18 maart

Heerenveen

Vermaning

idem

10.00 uur

DG Heerenveen

woensdag

21 maart

Leeuwarden

Tresoar

idem

10.30 uur

Tresoar

speciale dag incl. busreis, lunch en voorstelling

opgeven via deze LINK

zaterdag

24 maart

Wageningen

Vermaning

idem

20.00 uur

DG Wageningen

en Fryske Krite

zondag

25 maart

Apeldoorn

Vermaning

idem

15.00 uur

DG Apeldoorn

donderdag

29 maart

Witmarsum

café "De Gekroonde Roskam"

idem

20.00 uur

Doopsgezinde Gemeente

De Lytse Streek en

PKN Witmarsum

entree: € 8.-

zaterdag 31 maart

Utrecht

Museum Catharijneconvent

Utrecht

tentoonstelling "Vrouwen voor het voetlicht"

tot 24 juni 2012

link naar museum

o.a. met Anne Zernike als eerste vrouwelijke voorganger

zaterdag

14 april

Almelo

Bleekkerk

Hofstraat 1

Almelo

solotoneel Korneel Roosma - de Vries

16.30 uur

DG Almelo

VVP Almelo

entree € 4.- incl koffie en hapje en drankje

donderdag

19 april

Giethoorn

Vermaning

idem

20.00 uur

Organisatie door de 

Ring Zwolle

opgeven via 038-4657454

vrijdag

20 april

Holwerd

It Sintrum

Zalencentrum

idem

20.00 uur

PKN-gemeente Holwerd

kaarten via 0519-561952

zaterdag 19 mei

Sumiswald - Zwitserland

gebouw van de FEG (Freie Evangelischen Gemeinde in Sumiswald

idem

16.30 uur en 'savond

voorstelling vindt plaats in het kader van de  Mennonitische (Doopgezinde) Europese Regionale Konferentie (MERK).

De MERK wordt gehouden van

17 - 20 mei 2012

zondag 

7 oktober

Heerenveen

Posthuistheater

idem

14.00 uur

voorstelling vindt plaats in het kader van de 

Friese kerkendag 2012

 

In het weekend van 5 en 6 november 2011 is uiteraard in het dorp De Knipe en in de Doopsgezinde gemeente Bovenknijpe ruimschoots aandacht besteed aan het feitelijke moment dat het 100 jaar geleden dat Anne Zernike werd bevestigd. Zie meer voor informatie op deze site over de studiedag, het Anne Zernike Fonds, de Anne Zernike Award en de kerkdienst in de ochtend, uitgezonden door de IKON.

 

 

Anne Zernike-fonds

 

In het jaar 2008 vond het Doopsgezind (Mennonite) Wereldcongres plaats in Asunción (Paraguay). Daar vertelden de dames Coot Winkler Prins en Thijn Thijink-van der Vlugt over Anne Zernike, die afstudeerde aan het Doopsgezind Seminarium en in november 1911 als eerste vrouwelijke predikant in Nederland aangesteld werd in de doopsgezinde gemeente in het Friese Bovenknijpe.

Vrouwelijke theologen vanuit vele windstreken reageerden op deze informatie: ‘Vertel erover, laat ons weten, hoe jullie dat vieren’. De bemoediging die van deze simpele mededeling uitging, was overduidelijk. Behalve in Nederland werd ook in de Verenigde Staten in 1911 de eerste mennonieten-vrouw als predikant bevestigd en wel in de First Mennonite Church in Philadephia: Ann Allebach. Sinds het Wereldcongres in 2003 in Zimbabwe is er een groeiend netwerk ontstaan van vrouwen, die in Zuid- en Midden-Amerika en in Afrikaanse landen theologie studeren. Zij hebben elkaar inmiddels enige malen ontmoet. De laatste keer kwam deze zeer gemotiveerde en geïnspireerde groep bijeen in Asunción.

 

In vele broederschappen is nog geen ruimte voor een vrouw in het ambt, alhoewel daar vele vrouwen dezelfde studie theologie afronden en dezelfde diploma’s halen als mannen.In Nederland, waar vele vrouwen voorganger zijn in een gemeente, is de afgelopen tijd gewerkt aan een initiatief om vrouwen te bemoedigen in hun theologiestudie en gemeenten een erkenning te geven, als zij een vrouw in het ambt hebben aangesteld. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van het Anne Zernike Fonds. Dit fonds wordt officieel gepresenteerd op zondag 6 november 2011 in de Vermaning van De Knipe. Ook wordt de eerste Anne Zernike Award uitgereikt.

Het programma voor die middag vindt u HIER.

 

De doelstelling van het 'Anne Zernike-fonds' - waarvan Christien Duhoux-Rueb, Antje van Dijk, Thijn Thijink-van der Vlugt en Coot Winkler Prins de trekkers zijn - is:

 1. wereldwijd ondersteunen van vrouwelijke theologen in sociaal maatschappelijk opzicht teneinde een volwaardige aanstelling te bereiken in een gemeente
 2. wereldwijd toekennen van de Anne Zernike Award aan gemeenten die een vrouw in het ambt beroepen (hebben).

 

Het Anne Zernike Fonds is ondergebracht bij Doopsgezind Wereldwerk en kent een zelfstandig bestuur.

Giften kunnen worden overgemaakt aan Stichting Wereldwerk te Deventer, Triodosbank 786880333 onder vermelding van Anne Zernike Fonds.

 

 

ACHTERGRONDEN BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN DEZE SITE 

In het jaar 2011 worden binnen de Doopsgezinde Broederschap in Nederland een groot aantal activiteiten georganiseerd. De herdenkingen en bijeenkomsten voor Anne Zernike zijn onderdeel van die festiviteiten.

In het jaar 2011 wordt herdacht dat

 • 100 jaar geleden Anne Zernike de eerste vrouwelijke predikant was die in de Doopsgezinde gemeente Bovenknijpe werd bevestigd
 • 200 jaar geleden de Algemene Doopsgezinde Sociëteit werd opgericht in Amsterdam
 • 275 geleden het Doopsgezind Seminarie werd gesticht
 • het 450 jaar geleden is dat Menno Simons is overleden
 • het 475 jaar geleden is dat hij de kerk van Rome heeft verlaten

 

   

  Heeft u vragen en/of opmerkingen, verstuur uw bericht aan info@annezernike.nl

   

   

   

   

  Laatste nieuws

   

   

  LAATSTE VOORSTELLING

   

  Zondag 7 oktober 2012 vindt in het posthuistheater in Heerenveen de laatste voorstelling plaats. Dit gebeurt in het kader van de provinciale Friese kerkendag.

  Kaarten voor die voorstelling moeten worden besteld via het theater. Zie de volgende link.

   

  ZINWEB

   

  Op de website van Zinweb staan een aantal verhalen (BLOGS) van Korneel Roosma - de Vries over de achtergronden bij de totstandkoming van de toneelvoorstelling over leven en werk van Anne Zernike.

   

  Gebruik daarbij onderstaande LINKS

   

  1. Wat vooraf ging ...

  2. Fredeshiem kreeg een vervolg ...

  3. Publiciteit ...

  4. Wetenschap en creativiteit kruisen ..

  5. In de voetsporen van Jan Mankes...

  6. In de voetsporen van Anne Zernike ..

  7. Studieverlof ...

  8. Try-out en première ...

  9. Op tournee ...

  10. Ontmoetingen ...

  11. Veel belangstelling in 2012 ...

  12. Na de winterstop ...

  13. De oude Anne ontmoet de jonge....

  14. Het is voorbij ...

   

   

  ANNE ZERNIKEFONDS

  Meer informatie over het fonds, de officiële introductie ervan in het programma op zondag 6 november 2011 vindt u HIER.

   

  Deze middag wordt gehouden in de Vermaning van Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe in De Knipe.

   

   

  PREMIÈRE

  Op zondag 25 september 2011 was de première van het toneelstuk "Anne Zernike, de eerste vrouw op de kansel".

   

  Zie HIER de flyer van dit solotoneelstuk.

   

  Op 21 september 2011 is op Omrop Fryslân in het programma K-rûte aandacht besteed aan de voorbereidingen van het toneelstuk. Voor meer info wordt verwezen naar de pagina links

   

   

  VROUWENDAG 5 NOVEMBER A.S.

   

  Een kleine werkgroep heeft inmiddels de voorbereidingen klaar voor de "vrouwendag" in De Knipe op zaterdag 5 november 2011. Zie hieronder voor het persbericht en het programma en de wijze van opgeven.

   

  Het PERSBERICHT van deze dag is inmiddels verschenen. 

  Ook is er informatie over het programma en de wijze waarop u zich kunt opgeven.

   

  Het programma van de dag wordt beëindigd met de opvoering van het solo-toneelstuk over Anne Zernike.

  Uit te voeren door

  Korneel Roosma - de Vries

   

   

  Anne Zernike - schilderij van Jan Mankes

   

   

   

  Anne Zernike (1887 - 1972)

   

  links

  Jan Mankes

  activiteiten

  herinneringen

  leven en werken

  startpagina