links

Anne Zernike (1887 - 1972)

Anne Zernike: via internet meer en meer bekend.....

Op deze pagina de 'links' naar andere sites met achtergrondinformatie over het leven en werken van Anne Zernike en daarmee ook (zijdelings) naar haar man Jan Mankes.

Onderaan de pagina diverse links naar artikelen in de pers, op TV en radio.

Daar ook aandacht voor verschillende reacties op het solotoneel van Korneel Roosma - de Vries over het leven en werken van Anne (Mankes-)Zernike en diens opvattingen over vrijzinnigheid en Jezus.

 

Amsterdam - www.bma.amsterdam.nl/monumenten/beschrijvingen/paradiso

 

De familie Zernike behoorde tot de Vrije Gemeente in Amsterdam.

Het vroegere kerkgebouw is thans het culturele muziekcentrum Paradiso. Het verhaal van de Vrije Gemeente en Paradiso staat vermeld op de site van de Gemeente Amsterdam, bureau Monumenten en Archeologie.

Het verenigingsgebouw van de Vrije Gemeente is in 1879 - 1880 opgericht door de gebroeders Hugenholz en 350 geestverwanten, nadat ze zich twee jaar eerder hadden afscheiden van de Nederlands hervormde gemeente. Ze hadden bezwaren tegen de bindende geloofsbelijdenis en het naar hun mening te beperkte blikveld van de hervormde kerk. De vrijzinnigen wilden zich breder oriënteren en hadden ook belangstelling voor andere religies en levensopvattingen, zoals het boeddhisme en confucianisme. Bij hen was nog nauwelijks sprake van een kerk in de eigenlijke zin, men kwam enkel bijeen voor de gemeenschappelijke geloofsbeleving. Ze kenden daarom ook geen predikant, maar een voorganger en een toespraak kwam in de plaats van de preek.

 

De Knipe - www.infodeknipe.nl - algemene informatie over het dorp

De Knipe - www.dorpsarchieven.nl/dorp/index.php?dorpen_id=12 - veel historische foto's

De Knipe - www.dgdeknipe.nl - de site van de Doopsgezinde gemeente Bovenknijpe

 

De Knipe is nu een dorp dat is ontstaan uit meerdere kernen, zoals Het Meer, Veensluis, Beneden- en Bovenknijpe.

In het voormalige Bovenknijpe staat aan de noordzijde van de vaart de Doopsgezinde kerk. Deze kerk is gebouwd in 1751 en in 1856 voorzien van een nieuwe voorgevel. In 1990 is de kerk aan de buitenzijde nog opgeknapt.

De Doopgezinde gemeente kende haar bloeitijd in het midden van de 19e eeuw toen Ds J. Veen daar predikant was (1832 – 1877). In 2002 werd een plaquette onthuld in de buitenmuur van de kerk met daarop aangegeven dat Anne Zernike hier als predikant bevestigd is op 5 november 1911. Schuin tegen over de kerk, op de kruising van de Ds. Veenweg met de Jan Jonkmanweg heeft Plaatselijk Belang aan het eind van de 20e eeuw nog een zithoekje ingericht met twee bankjes voorzien van de namen Jan Mankes en Anne Zernike. Op een kleine plaquette wordt in enkele zinnen aandacht besteed aan het leven van Anne Zernike.

 

Jan Mankes - www.mankes.nl - informatie over leven en werken met beeldmateriaal

 

Deze site laat veel van zijn werken zien. In de introductie van de site staat onder meer het volgende vermeld.

De schilder Jan Mankes werd al tijdens zijn leven "Holland's meest verstilde schilder" genoemd. Dit is een zeer rake karakterisering van de essentie van zijn kunst. Jan Mankes schilderde vooral onderwerpen uit zijn directe omgeving en bestudeerde zijn onderwerp meestal zo lang, dat hij het als het ware dromen kon. Pas dan probeerde hij dit droombeeld te gaan schilderen. Zelf schrijft hij in een brief aan zijn maecenas Pauwels (20 oktober 1911) : "Ik schilder of liever zou wenschen te schilderen schilderijen, stille doch zingende door, ja juist door de stilte"

Door zijn precieze manier van werken en doordat hij zo vroeg overleden is, is zijn totale oeuvre beperkt tot ongeveer 200 schilderijen, ruim 50 stuks grafiek en ruim honderd tekeningen.

Rijks Universiteit Groningen

Aan de RUG is drs. Froukje Pitstra bezig met de promotie op de biografie van dr. A. Mankes-Zernike. Het moment van promotie wordt verwacht in 2013. Onderstaand enkele links naar Froukje Pitstra en artikelen op de site van de RUG die in het kader van haar studie zijn verschenen.

*) Onderzoek - de opgave van de promotie

*) Een standvastige, strenge vrouw - artikel verschenen in Trouw

*) Discussie rond eerste vrouwelijke predikant ging niet over bijbelse geboden- 5 april 2011

*) Studiedag / Dominee (V/M): honderd jaar vrouwen op de kansel - 6 april 2011

*) www.historici.nl- een beschrijving van Anne Zernike in het Digitaal Vrouwen Lexicon - oktober 2011

 

Dagblad TROUW - diverse artikelen

*) Mijn inlevingsvermogen is zowel een kracht als zwakte - 16 januari 2009

   (naar aanleiding van de eerdere monologen van Korneel Roosma over Anne Zernike)

*) Een strenge, standvastige vrouw- 5 maart 2011

*) Vrouw op de kansel - 9 maart 2011

 

Leeuwarder Courant en overige bladen NDC-mediagroep

*) Leeuwarder Courant - 9 januari 2011

*) Nieuwsblad voor Noordoost Friesland - predikante in de huid van predikante - 19 september 2011

*) Leeuwarder  Courant - Twijfel en moed Anne Zernike op toneel - 24 september 2011

*) NIeuwsblad voor Noordoost Friesland - Voorstelling eert Zernike - 26 september 2011

*) Huis aan Huis (Leeuwarden en omgeving) - 28 september 2011

 

Friesch Dagblad

*) Annie Zernike voor eventjes in De Knipe terug - 18 april 2011 

*) Foto-expositie in dé kerk van Anne Zernike - 26 juli 2011

*) Primeur Holwerd: in de huid kruipen van Anne Zernike - 26 september 2011

*) Gezag vrouwelijke predikant toch anders - 7 november 2011

*) Toneelstuk Anne Zernike naar Zwitserland- 11 januari 2012

 

Andere geschreven (ook digitale) persuitingen

*) Kerknieuws - IKON - 4 april 2011

*) Kerknieuws - IKON - Anne Zernike, de eerste vrouw op de kansel - september 2011

*) Menno Glossy in blad Remonstranten: Heilig is als alle kunst (over Anne Zernike) - juni 2011

*) Bijzondere en ontroerende première - door Dirk Visser op de ADS-website - september 2011

*) Nijsnet.nl - Anne Zernike was tijd ver vooruit - 1 oktober 2011

*) Langedijk - website - mededeling t.b.v. voorstelling 21 oktober 2011

*) Weblog Dora Dueck - verslag van rondreis door Europa vanuit Amerika - bezoek De Knipe - 31 augustus 2011

*) Weblog Wiep Koehoorn (n.a.v. de voorstelling in Leeuwarden) - 10 oktober 2011

*) Preek Kim Magnee-de Berg - Federatie Gouda - over Anne Zernike - 23 oktober 2011

*) Noordhollands Dagblad - verslag van de voorstelling in Broek op Langedijk - 25 oktober 2011

*) Historiek.net - aankondiging fototentoonstelling over de rol van vrouwen in de kerk - Museum 

Catharijneconvent Utrecht in 2012 - 4 november 2011 

*) Website Historici.nl - lemma over Anne Zernike - door Froukje Pitstra- 7 november 2011

*) Kerknieuws  - IKON - Doopsgezind fonds voor vrouwelijke predikanten - 14 november 2011

*) Website Doopsgezind Seminarie - verslag/beschouwing over toneelstuk Anne Zernike - november 2011

*) Website Doopsgezind Leeuwarden - aankondiging toneelstuk Wolvega - november 2011

*) Verslag toneelopvoering Anne Zernike in Wolvega - Blik op Weststellingwerf - 27 november 2011

*) Verslag toneelopvoering Anne Zernike in Wolvega - De Koerier- 27 november 2011

*) Het Goede Leven - Toneelstuk Anne Zernike naar Zwitserland- 11 januari 2012

*) Geschiedenis.nl: Het boek van de Buissche Heide: Henriette & Richard Roland Holst - Anne Mankes-Zernike was een van de vele gasten in hun huis op de Buissche Heide nabij Zundert.

 

Televisie

*) Uitzending RKK - programma "Wat blijft" - aflevering Anne Mankes-Zernike - 19 juni 2011

(uitzending duurt ca. 13 minuten)

*) Omrop Fryslân - K-rûte - 21 september 2011

(onderdeel Anne Zernike begint in de uitzending vanaf 17.40 minuten en duurt ca. 6 minuten)

*) Omrop Fryslân - Uitreiking Anne Zernike Award - 7 november 2011

(onderdeel van het Friese nieuwsprogramma met info over het hele weekend)

*) Omrop Fryslân - trailer van Fryslân DOK over Anne Zernike - Vrijheid in geloof en gedachten - februari 2012

*) Omrop Fryslân - Fryslân DOK - Om it leauwen en de sinnigens- 26 februari 2012

Radio

*) Uitzending kerkdienst vanuit de Vermaning in De Knipe - IKON-radio 6 november 2011

(op de pagina kerkdiensten kunt u zoeken op datum - uitzending is te beluisteren)

Op deze pagina worden regelmatig nieuwe links geplaatst die terugvoeren op digitale meldingen over Anne (Mankes)-Zernike.

Over haar als persoon of over het toneelstuk dat in de periode september 2011 - mei 2012 wordt opgevoerd.

kerkzaal van de Vrije Gemeente Amsterdam

Op de preekstoel in Bovenknijpe

Jan Mankes als jongeman

Korneel Roosma - de Vries

als Anne Zernike

Nieuws

Heeft u vragen en/of opmerkingen, verstuur uw bericht aan info@annezernike.nl